описание

Система XT, T8000, для 3x10ск, 175мм, ин.вал, 48/36/26T без каретк., с защ.

-
IFCT8000EX866C

Название от завода: Система XT, T8000, для 3x10ск, 175мм, ин.вал, 48/36/26T без каретк., с защ.

Total: 
* Телефон
* ФИО