описание

Каретка MT800, (BSA), без TL-FC25

Shimano
IBBMT800B
4805,00

Описание от завода: -

Total: 
* Телефон
* ФИО