описание

Педали XT, T8000, SPD, с шипами

-
EPDT8000
17220,00

Описание от завода: -

Total: 
* Телефон
* ФИО