описание

Каретка BBR60, Road, BSA

Shimano
ISMBBR60B
3550,00
4395,00

Описание от завода: -

Total: 
* Телефон
* ФИО